News

Vai trò của Kiểm Soát - Kiểm Toán nội bộ

Nâng cao năng lực quản trị công ty, đánh giá và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp sẽ được kiểm soát tốt qua bộ phận kiểm toán nội bộ.

Uỷ ban kiểm toán lần đầu tiên được quy định trong luật

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 ban hành ngày 17/6/2020 giúp cho doanh nghiệp nâng cao vấn đề trọng tâm là “Quản trị công ty”, điều này góp phần tạo ra những doanh nghiệp lớn. Các sự kiện mâu thuẫn lợi ích giữa các cổ đông với HĐQT và BGĐ các công ty trong thời gian vừa qua trên thị trường, đã cho thấy cải thiện quản trị công ty là thực sự cần thiết để doanh nghiệp phát triển.

Với Luật doanh nghiệp 2020, lần đầu tiên khái niệm “Uỷ ban kiểm toán” được quy định cụ thể. Điều 161, Luật doanh nghiệp 2020 đã định nghĩa rõ “Uỷ ban kiểm toán” là uỷ ban trực thuộc HĐQT, do thành viên HĐQT độc lập làm chủ tịch và các thành viên là thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành. Vai trò của Uỷ ban kiểm toán đặc biệt quan trọng trong việc giám sát HĐQT và BGĐ công ty, giảm thiểu rủi ro, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Uỷ ban kiểm toán phải giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ. Có nghĩa là Kiểm toán nội bộ sẽ trực thuộc Uỷ ban kiểm toán nhằm đảm bảo tính độc lập trong giám sát HĐQT và BGĐ

Vai trò của Kiểm toán nội trong Quản trị công ty

Hiện nay, “Kiểm toán nội bộ” (KTNB) là bộ phận bắt buộc trong nhiều tổ chức doanh nghiệp, là một hoạt động đánh giá và tư vấn độc lập, khách quan, được thiết lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, thông qua việc áp dụng một phương thức tiếp cận có hệ thống và chặt chẽ trong công tác đánh giá và nâng cao hiệu quả của quy trình quản trị và kiểm soát rủi ro. Trên thực tế, chức năng kiểm toán nội bộ mang lại nhiều giá trị thiết thực, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản trị và giúp Hội đồng quản trị giám sát một cách hiệu quả môi trường kiểm soát trong doanh nghiệp.

Có thể thấy, kiểm toán nội bộ đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ là một quan sát viên độc lập, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. Kiểm toán nội chịu trách nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vai trò là người tư vấn và định hướng cho ban giám đốc và hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro.

Chức năng tiếp theo của kiểm toán nội bộ là giúp chủ doanh nghiệp cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp. Bằng cách phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra những lời tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Thực tế trên thế giới, các công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả thì khả năng gian lận thấp và hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Kiểm toán Nội bộ trong giai đoạn hiện nay

Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác KTNB trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2019. Trong đó, các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác KTNB gồm: Các công ty niêm yết; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác KTNB. Với việc Nghị định 05 được ban hành, chắc chắn các doanh nghiệp, tổ chức sẽ cần đầu tư vào chức năng KTNB một cách nghiêm túc hơn, để KTNB có thể thực hiện đúng vai trò rà soát và đánh giá độc lập các quy trình quản trị, quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Vấn đề nhân sự kiểm toán nội bộ (KTNB) sẽ là một trong những vấn đề chính mà các doanh nghiệp sẽ phải giải quyết. Nguyên nhân do số lượng nhân sự có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn về KTNB trên thị trường lao động là rất hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc, với kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực kiểm toán và đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm sẽ tư vẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện và triên khai hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. 

Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0848 770 777 để được tư vấn

Share:
Other News

04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ kế toán hiệu quả

Các bước lập Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán một cách hiệu quả
Phản hồi của bạn