News

Việt Úc thuộc nhóm 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày 12/11/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc đã vinh dự thuộc trong 40 doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đối với Kiểm toán viên hành nghề, Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Top 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúngCông ty TNHH Kiểm Toán Việt Úc thuộc danh sách 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 5 - Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận như sau:

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính cấp còn hiệu lực;
  • vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;
  • số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định 84/2016/NĐ-CP;
  • thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Các kiểm toán viên có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Các kiểm toán viên có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm điều kiện là đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký;
  • hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
  • Đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính; không thuộc các trường hợp không được xem xét, chấp thuận theo quy định; nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán theo quy định.

Như vậy, với Quyết định về việc chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các công tác Kế toán - Kiểm toán, ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

 

 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share:
Other Our Activities

An Giang 2022 - Chuyến đi nghĩa tình 

Sau một năm tạm gián đoạn bởi giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngày 27 tháng 05 năm 2022 vừa qua, công ty Kiểm toán Việt Úc đã trở lại với truyền thống tổ chức chương trình từ thiện thường niên vào tháng 05 như một sự chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. 

Chương trình giao lưu sinh viên thực tập các trường đại học năm 2022

Ngày 09/04/2022 vừa qua, công ty Kiểm Toán Việt Úc tổ chức chương trình Giao Lưu Sinh Viên các trường Đại học để tổng kết kỳ thực tập kiểm toán 03 tháng tại công ty. 

Tân niên cùng Việt Úc 

Trở lại văn phòng sau kì nghỉ Tết, các thành viên của Việt Úc đã có một ngày mừng Tân niên thật vui tươi phấn khởi. Niềm vui hân hoan trong tiếng cười nói, trong những bài hát Xuân vẫn còn reo vang. 

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán

Công ty Kiểm Toán Việt Úc xin gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 và thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.