banner

Actualités

Thông tư 05/2023/TT-BCT Ban Hành Bộ Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Thí Nghiệm Điện Đường Dây Và Trạm Biến Áp

Bộ Công thương ban hành Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 Ban hành bộ định mức dự toán chuyên nghành thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp.

- Ban hành các Định mức dự toán:

+ Chương I: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực.

+ Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện.

+ Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất.

+ Chương IV: Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện.

+ Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện.

+ Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt.

+ Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu.

+ Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa.

+ Chương IX: Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm.

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này;


Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 có hiệu lực từ ngày 08/05/2023.
 

vietaustralia
Viet Australie
Viet Australia Auditing Company est un organisme d'audit indépendant agréé et créé en 2007 en République socialiste du Vietnam.
Partager: