Actualités

Nghị định 41/2022/NĐ-CP – Sửa quy định về chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT (giá trị gia tăng) từ 10% xuống 8%.

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã triển khai về việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ. Trong đó có quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8%. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp phản ánh thì đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%), điều này làm tăng chi phí của doanh nghiệp cụ thể là tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn.

Để đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn và tháo gỡ các vướng mắc theo phản hồi của doanh nghiệp trong việc lập hóa đơn. Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP như sau:

  “Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.”

Ngoài ra, Nghị định cũng ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/06/2022.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Partager:
Autres articles

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

 • Students are confused about where to practise?
 • Can I take part in the audit?
 • Have I been trained and equipped with skills to do the job?
 • Can I handle the pressure of the internship?
 • Does the company have any incentives for me?

The Viet Australia Auditing recruitment program for intern-assistant auditors in 2022 will warmly welcome you and provide you with a wide range of expertise in audit.

When you intern in Viet Australia Auditing, you will get:

A methodical training process:

 • With the most updated professional information available, experienced auditors and specialists will directly instruct in-depth internal training courses on the knowledge, practice skills, and thinking of an auditor.

Practical work experience:

 • Having direct client interactions and working in a range of different businesses.
 • Working as a real Assistant Auditor, which helped you get a lot of real-world experience..

Working environment:

 • Professional setting, amiable, knowledgeable coworkers, and constant assistance for interns during their internship in Viet Australia Audit.

Company’s activities:

 • Have the chance to take part in thrilling company-wide events on special occasions and holidays...
 • The company hosts “Connecting Students Events” following each internship season, an occasion to connect and cherish the best memories of the interns.

Appealing benefits:

 • Earn the intern allowances in accordance with the company's rules.
 • Enjoy the working regimes as a formal employee,
 • Opportunity to apply to join Viet Australia Auditing as a staff member.

Resolution 24/2022/UBTVQH15 on continuing to pay support to employees under Resolution 03/2021/UBTVQH15

Accordingly, the surplus of VND 1,155 billion from the Unemployment Insurance Fund as of the end of 2021 will be used to continue paying support to employees