Audit services
Audit services
Financial report
Audit services
Audit services
Financial report
Happy New Year 2021
Happy New Year 2021
Viet Australia
Viet Australia
Hãy làm quen với chúng tôi!
Top 40 Doanh Nghiệp
Top 40 Doanh Nghiệp
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Viet Australia sẽ tư vấn cho bạn!
Viet Australia
Viet Australia
You expect Audit - You get more
Kiểm Toán Độc Lập
Kiểm Toán Độc Lập
Viet Australia is an independent auditing organization licensed and established in the Socialist Republic of Vietnam.
Connect with us
Ho Chi Minh City
Hà Nội
Should you be required to have an audit by law, or choose to have one, VAAL - audit...
To complete a tax file in the direction favorable to business is not a simple task...
With the current business environment has become more competitive, an accounting...
Hướng dẫn các thủ tục để người dân ở TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Hướng dẫn các thủ tục để người dân ở TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Hướng dẫn về việc thực hiện hỗ trợ tiền mặt cho các đối tượng, điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ. Chi tiết đối với người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau

Hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19

Hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo đó, các điều kiện, hồ sơ, thủ tục để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được quy định cụ thể tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.
Điều chỉnh vốn điều lệ với doanh nghiệp Nhà nước

Điều chỉnh vốn điều lệ với doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTCvề việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
20 trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần giấy phép lao động

20 trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần giấy phép lao động

Thông thường, người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Tuy nhiên trong một số trường hợp sau đây, dù không có giấy phép lao động, người lao động nước ngoài vẫn được công nhận là làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
The implementation of certain policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic. .

The implementation of certain policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic. .

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
03 chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

03 chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Căn cứ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành ngày 01/7/2021, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trong đó có 03 chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm tăng cường bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch.