News

Các bước tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% hay 8%

Để biết doanh nghiệp có được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không thì cần kiểm tra mã hàng hóa, dịch vụ. Kiểm Toán Việt Úc sẽ hướng dẫn các bước để tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ như sau: 

 

 • Bước 1: Liệt kê các sản phẩm mà doanh nghiệp thực tế đang sản xuất, mua bán... có phát sinh doanh thu, xuất hóa đơn GTGT
 • Bước 2: Mở Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 kiểm tra ứng với tên hàng hóa, dịch vụ của mình ở bước 1 sẽ có mã sản phẩm tương ứng là gì? 
 • Bước 3: Lấy mã sản phẩm đã tra được ở bước 2 đem so sánh với mã hàng hóa, dịch vụ đã quy định ở Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và so sánh kết quả:

- Nếu mã hàng hóa, dịch vụ trùng nhau: Doanh nghiệp không được ưu đãi, xuất hóa đơn GTGT 10% 

- Nếu mã hàng hóa, dịch vụ không trùng nhau: Doanh nghiệp được ưu đãi, xuất hóa đơn GTGT 8%

Việc kiểm tra mã ngành kinh tế nhằm mục đích đối chiếu danh sách các hàng hóa, dịch vụ ở 13 lĩnh vực không được giảm theo như quy định của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để loại trừ. Để biết mã ngành kinh tế của Doanh nghiệp là gì trong trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh nhiều mã sản phẩm, bạn có thể kiểm tra tại địa chỉ sau (kiểm tra bằng cách nhập mã số thuế) >>> Tra cứu tại đây

Ngoài ra, có thể tra cứu chi tiết tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 về để tra mã hàng hóa, dịch vụ mới cho kết quả chính xác được. 

 1. Viễn thông - Chi tiết xem tại: Phụ lục I
 2. Hoạt động tài chính - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 3. Ngân hàng - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 4. Chứng khoán - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 5. Bảo hiểm - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 6. Kinh doanh bất động sản - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 7. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 8. Sản phẩm khai khoáng (Không kể than) - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 9. Than cốc - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 10. Dầu mỏ tinh chế - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 11. Hóa chất và sản phẩm hóa chất - Chi tiết xem tại: Phụ lục I 
 12. Sản phẩm và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - Chi tiết xem tại: Phụ lục II 
 13. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin - Chi tiết xem tại: Phụ lục III 

Cách thức thực hiện giảm 2% thuế GTGT 

1. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ: 

Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT chọn thuế suất là 8% 

Nếu hóa đơn đã in sẵn thì đóng dấu giá đã giảm 2% 

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT. 

2. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp trực tiếp, thuế khoản khi xuất hóa đơn

Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT trong đó xuất số tiền đã giảm theo nghị quyết và ghi chú " Đã giảm số tiền tương ứng với 2% theo nghị quyết số 43/2022/QH15 

3. Trường hợp khai hộ thì đính kèm thêm Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT

Hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế GTGT 5% vẫn tiếp tục áp dụng theo luật thuế GTGT, không có giảm trong đợt này.

Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn chi tiết về việc tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp ủng hộ vào các quỹ phòng chống dịch Covid-19 mà các cơ quan sau kêu gọi:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 
 • Cơ sở y tế; 
 • Đơn vị lực lượng vũ trang; 
 • Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; 
 • Cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; 
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
 • Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp ở trung ương và địa phương; 
 • Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; 
 • Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; 
 • Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; 
 • Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. 
vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share:
Other News

Nghị định 41/2022/NĐ-CP – Sửa quy định về chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT (giá trị gia tăng) từ 10% xuống 8%.

Nghị Định 38/2022/NĐ-CP – Tăng lương tối thiểu 6% đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 12/06/2022 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và được ban hành để thay thế cho Nghị định 90/2019/NĐ-CP trước đó.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022