News

Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CPquy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.(Điều 1);
- Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trong phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định này. (Điều 2);

Những nội dung chính:
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước(Mục 1,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công đặc thù sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 2,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 3,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong dự án PPP(Mục 4,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư cho dự án đầu tư công(Mục 5,Chương II);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)(Mục 1,Chương III);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành(Mục 2,Chương III);

Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share:
Other News

Quốc hội thông qua nghị quyết Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2022, hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Mức phạt với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Từ 01/01/2022, khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi kê khai khống vốn điều lệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).