Wieści i wydarzenia

Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CPquy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.(Điều 1);
- Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trong phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định này. (Điều 2);

Những nội dung chính:
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước(Mục 1,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công đặc thù sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 2,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 3,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong dự án PPP(Mục 4,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư cho dự án đầu tư công(Mục 5,Chương II);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)(Mục 1,Chương III);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành(Mục 2,Chương III);

Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Podziel się:
Other News

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Thông tư 24/2021/TT-NHNN đã sửa đổi một số quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thì thời hạn khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 thực hiện như sau:

Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN năm 2022 tại TP.HCM

BHXH TP. HCM ban hành Thông báo 230/TB-BHXH ngày 17/01/2022 về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Các bước tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% hay 8%

Để biết doanh nghiệp có được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không thì cần kiểm tra mã hàng hóa, dịch vụ.