Viet Australia - аудиторская фирма с вьетнамскими и австралийскими цертифицированными аудиторами (CPA), которые пришли к нам из Большой Четвёрки, а точнее из PWC и Deloitte. Мы предоставляем высококачественные профессиональные услуги в соответствии с требованиями вашего бизнеса и разумными затратами.
В настоящее время Viet Australia, благодаря большому количеству подписчиков, занимает третье место после PWC и KPMG среди вьетнамских аудиторских фирм в LinkedIn.
Свяжитесь с нами
Вьетнам
Австралия

Аудиторские услуги нужны всем предприятиям, которым нужно подтвердить правильность ведения хозяйственной деятельности.

Этот уникальный для Вьетнама вид аудита позволяет проверять и утверждать стоимость строительного проекта.

Заполнение налоговой декларации таким образом, и управление налоговыми рисками - непростые задачи, которые в значительной степени влияют на финансы вашей компании.

Правильная бухгалтерия – это основа долгой и успешной жизни вашего бизнеса.

Chương trình giao lưu sinh viên thực tập các trường đại học năm 2022

Chương trình giao lưu sinh viên thực tập các trường đại học năm 2022

Ngày 09/04/2022 vừa qua, công ty Kiểm Toán Việt Úc tổ chức chương trình Giao Lưu Sinh Viên các trường Đại học để tổng kết kỳ thực tập kiểm toán 03 tháng tại công ty. 

Cuộc thi: “Một ngày làm Kế toán trưởng” -  Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Hoa Sen

Cuộc thi: “Một ngày làm Kế toán trưởng” - Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Hoa Sen

Công ty Kiểm Toán Việt Úc đồng hành cùng Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Hoa Sen trong cuộc thi: “Một ngày làm Kế toán trưởng” dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán được giao lưu, tranh tài và học hỏi cùng nhau.
Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thì thời hạn khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 thực hiện như sau:
Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN năm 2022 tại TP.HCM

Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN năm 2022 tại TP.HCM

BHXH TP. HCM ban hành Thông báo 230/TB-BHXH ngày 17/01/2022 về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Các bước tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% hay 8%

Các bước tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% hay 8%

Để biết doanh nghiệp có được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không thì cần kiểm tra mã hàng hóa, dịch vụ.
Mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ 21/02/2022

Mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ 21/02/2022

Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg trong đó quy định mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ ngày 21/02/2022.