Tin tức

10 Sai Sót Thường Gặp Trong Quá Trình Thanh Tra & Kiểm Tra Thuế

Dưới đây là 10 sai sót thường gặp trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế của doanh nghiệp:

A. Rủi ro trước kiểm tra:

1. Không phát hiện hành vi khai chưa đúng.

2. Không phát hiện ghi nhận sai số kế toán.

3. Không phát hiện tính thiếu hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ kế toán.

B. Rủi ro trong kiểm tra:

4. Không giải trình được về định mức sản xuất.

5. Tính toán chưa đúng và không giải trình được về các nghiệp vụ thu chi của quỹ phúc lợi

6. Giải trình liên quan đến các khoản điều chỉnh tăng giảm doanh thu, chi phí quyết toán thuế TNDN.

7. Trích lập các khoản dự phòng và hạch toán chưa đúng khi hoàn nhập các quỹ dự phòng.

C. Rủi ro sau kiểm tra:

8. Rủi ro về điều chỉnh sai kết luận kiểm tra ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của những năm sau quyết toán.

9. Rủi ro về điều chỉnh chuyển lỗ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của các năm sau năm quyết toán.

10. Rủi ro kê khai điều chỉnh bổ sung ảnh hưởng đến thuế GTGT được khấu trừ.”

 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, hãy giữ gìn hồ sơ thuế đầy đủ và rõ ràng. Tuân thủ luật thuế, kiểm tra chuẩn mực kế toán, duy trì liên lạc tốt với cơ quan thuế. Kiểm tra tính hợp pháp của chi phí, chuẩn bị cho kiểm tra thuế, và tối ưu hóa ưu đãi thuế. Hãy kiểm soát thu chi một cách tổ chức và đánh giá rủi ro thuế, đồng thời theo dõi thay đổi trong quy định thuế để điều chỉnh kế hoạch linh hoạt.

 

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: