Dịch vụ

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Trong số các công ty kiểm toán cung cấp loại hình dịch vụ này, Kiểm toán Việt Úc có thể tự hào rằng chúng tôi thuộc trong nhóm có số lượng khách hàng nhiều nhất. Chúng tôi có một đội ngũ mạnh các kỹ sư xây dựng. Do có nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi có thể thực hiện việc này với giá phí rất cạnh tranh. Với hơn 500 khách hàng và 2000 dự án được kiểm toán, với lợi thế có các chi nhánh và văn phòng đại diện, chúng tôi kiểm toán rất nhiều dự án. Việc kiểm toán này là không bắt buộc đối với các dự án không có yếu tố vốn nhà nước. Tuy nhiên nếu các chủ đầu tư cần một bên độc lập xác minh số liệu quyết toán, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm tra và phê duyệt chi phí đầu tư.
  • Đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.
  • Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
  • Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có).
  • Xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán và các cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Trình bày báo cáo quyết toán vốn đầu tư một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.
  • Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.
  • Đưa ra ý kiến độc lập, nhận xét, đánh giá và kiến nghị về báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành và các vần đề khác.
vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: