Dịch vụ

Kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ liên quan

Kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ liên quan

Chúng tôi sẽ không chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ bởi đội ngũ kiểm toán, các chuyên gia trong ngành nghề, các chuyên gia thuế, giúp các tổ chức đạt được các giải pháp hiệu quả chi phí đối với việc kiểm soát tài chính.

Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ các nước Mỹ, Pháp, Úc, New-Zealand, Nhật, Hàn, Trung, Singapore. Chúng tôi cũng được kiểm toán viên của tập đoàn yêu cầu lập các báo cáo tập đoàn theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) nhằm mục đích kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. Ngoài việc kiểm toán, các khách hàng cũng thường xuyên liên lạc với chúng tôi khi họ có các vướng mắc về nghiệp vụ và đã được chúng tôi phục vụ nhiệt tình, chu đáo và thường không tính phí.

Kiểm toán báo cáo tài chính lập cho mục đích đặc biệt

Theo yêu cầu của doanh nghiệp, kiểm toán phi luật định giúp các doanh nghiệp xác minh độ tin cậy của các số liệu tài chính, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, hoặc để có được hạn mức tín dụng ưu đãi.

Kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

Theo yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi giúp các doanh nghiệp xác minh độ tin cậy của số liệu khoản mục cụ thể, ví dụ vốn góp, doanh thu, hàng tồn kho.

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Đây là một thế mạnh của chúng tôi do chúng tôi có các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm. Loại hình dịch vụ này rất linh động do phạm vi công việc sẽ được điều chỉnh để thích hợp với nhu cầu của các khách hàng trong các trường hợp khác nhau. Khách hàng cũng có thể thỏa thuận với chúng tôi về hình thức báo cáo sẽ được phát hành. Nhu cầu của khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ việc xác minh số liệu phục vụ cho cơ quan điều tra, các cá nhân tham gia kiện tụng tại các tòa án trong và ngoài nước, đến việc cung cấp các số liệu tài chính cho bên thứ ba, hoặc phục vụ nhu cầu công bố minh bạch hóa các quỹ. Số khách hàng sử dụng dịch vụ này của Kiểm toán Việt Úc ngày càng tăng.

Kiểm tra theo yêu cầu hợp nhất, sáp nhập (Due Diligence)

Đây cũng là một dịch vụ Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước. Tuy nhiên công việc liên quan nhiều đến các số liệu của báo cáo tài chính và đòi hỏi mức cẩn trọng cao độ. Báo cáo Due Diligence được gởi đến nhà đầu tư tiềm năng để họ thẩm định trong quá trình đưa ra quyết đinh hợp nhất & sáp nhập.

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: