Tin tức

Những Sai Sót Thường Gặp liên quan Doanh thu Khi Quyết Toán Thuế TNDN

Dưới đây là những sai sót thường gặp liên quan Doanh thu khi quyết toán thuế TNDN:

 

1. Doanh thu kê khai quyết toán khác doanh thu phát sinh trên hóa đơn nhưng doanh nghiệp không thuyết minh được tính hợp lý.

 

2. Kê khai doanh thu quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp thấp hơn doanh thu người mua thực tế thanh toán.

 

3. Doanh thu quyết toán chênh lệch với doanh thu phát sinh trên Tờ khai GTGT trong năm nhưng không thuyết minh được tính hợp lý.

 

4. Kê khai doanh thu quyết toán chênh lệch với phát sinh có TK511 nhưng không thuyết minh được tính hợp lý.

 

5. Tổng phát sinh Nợ TK131 trừ tổng phát sinh Có TK3331 lớn hơn tổng phát sinh Có TK 511 nhưng không thuyết minh tính hợp lý (trừ hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và hàng hóa không tính thuế đầu ra).

 

6. Phát sinh các khoản phải thu trên tài khoản công nợ nhưng nhưng không thuyết minh được đây là các khoản không phải là doanh thu tính quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

7. Người mua chấp nhận thanh toán hàng hóa dịch vụ bán ra kể cả khoản phụ thu phụ trội nhưng không kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp với lý do người mua chưa thanh toán.

 

8. Chủ đầu tư đã nghiệm thu giá trị khối lượng XDCB chấp nhận thanh toán, đã bàn giao nhà cho khách hàng theo hợp đồng đối với kinh doanh bất đông sản nhưng không kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

9. Kê khai doanh thu quyết toán không tương ứng với chi phí quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

10. Kê khai tỉ giá doanh thu xuất khẩu đối với ngày ghi nhận doanh thu bị sai so tỉ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

 

Lưu ý quan trọng: Cần kiểm tra kỹ lưỡng tính toán thuế, bảo lưu chứng từ đầy đủ và tuân thủ chính xác các quy định pháp luật thuế mới nhất để tránh những sai sót thường gặp.

 

 

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: