Tin tức

Sửa Đổi Nội Dung Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Với Dự Án Đầu Tư Từ Ngày 14/4/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi một số quy định về thuế GTGT.

Thông tư

Theo đó, Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

  • Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP:

Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

(Hiện hành, tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định gồm:

- Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP.)

Thông tư 13/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: