Audit services
Audit services
Financial report
Audit services
Audit services
Financial report
Top 40 Doanh Nghiệp
Top 40 Doanh Nghiệp
Happy New Year 2021
Happy New Year 2021
Viet Australia
Viet Australia
Hãy làm quen với chúng tôi!
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Viet Australia sẽ tư vấn cho bạn!
Viet Australia
Viet Australia
You expect Audit - You get more
Kiểm Toán Độc Lập
Kiểm Toán Độc Lập

越澳审计公司是独立审计组织于2007年在越南社会主义共和国成立和获得执照.

越澳会计师汇集了越南注册会计师、澳大利亚注册会计师、PWC Deloitte等四大会计师办公室的资深专家.

我们根据营业的需求和成本提供高质量的专业服务.

​​​​​​​目前在越南, 越澳审计的 LinkedIn 网上拥有第三行关注人数,仅次于PWCKPMG.

 

.联络
Ho Chi Minh City
Hà Nội
我们不只提供营业的财政报告审计服务, 还帮助营业改善营业管理系统和检察内部由审计队伍, 行业专家, 税务专业担任, 互助组织收到财政审计的效果费用解法
在提供此服务类型的审计公司之一,越澳审计可以自豪我们是拥有最多客户的集团之一. 我们拥有一强大的建筑师团队. 因为我们有多经验,我们可以用竞争费履行这工作. 同多500个客户和2000个被审计项目, 并优势公司分支和代表办公室, 我们审计很多项目.这审计问题对没有国家资本要素项目是不必须. 虽然, 如果投资者需要独立方明确决算数据, 我们随时准备提供服务.
可以说一切经营决定都影响营业的要缴纳的税务. 虽然税务是一切营业的高复杂及危机问题之一
客户正常考虑收到利益和投资费用. 多时建立和维护会计部门的成本比较除外租用高. 在聘请我们这样的专业单位时,客户将安心遵守性同时保证工作质量. 为顺利, 客户正常选择会计服务附带税务申报服务. 我们有专业会计服务提供部门;
Hướng dẫn các thủ tục để người dân ở TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Hướng dẫn các thủ tục để người dân ở TP.HCM được nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Hướng dẫn về việc thực hiện hỗ trợ tiền mặt cho các đối tượng, điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ. Chi tiết đối với người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau

Hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19

Hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo đó, các điều kiện, hồ sơ, thủ tục để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được quy định cụ thể tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.
Điều chỉnh vốn điều lệ với doanh nghiệp Nhà nước

Điều chỉnh vốn điều lệ với doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTCvề việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
20 trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần giấy phép lao động

20 trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần giấy phép lao động

Thông thường, người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Tuy nhiên trong một số trường hợp sau đây, dù không có giấy phép lao động, người lao động nước ngoài vẫn được công nhận là làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
The implementation of certain policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic. .

The implementation of certain policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic. .

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
03 chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

03 chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Căn cứ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành ngày 01/7/2021, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trong đó có 03 chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm tăng cường bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch.