Projects

Thu Thiem Bridge
Thu Thiem Bridge is a bridge connecting the two banks of the Saigon River in District 2 and Binh Thanh District of Ho Chi Minh City. Thu Thiem Bridge is 1,250 m long, the main bridge consists of 5 spans and 6 lanes; the bridge leading to Binh Thanh District includes 3 branches (branch N1, branch N2, branch N3), each branch has 2 lanes; the bridge leading to District 2 is 160 m long and 6 lanes wide. In addition, the intersection of Binh Thanh District will be a 460 m long underpass on Nguyen Huu Canh Street, 4 lanes wide.
vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.