Audit services
Audit services
Financial report
Audit services
Audit services
Financial report
Happy New Year 2021
Happy New Year 2021
Viet Australia
Viet Australia
Hãy làm quen với chúng tôi!
Top 40 Doanh Nghiệp
Top 40 Doanh Nghiệp
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Viet Australia sẽ tư vấn cho bạn!
Viet Australia
Viet Australia
You expect Audit - You get more
Kiểm Toán Độc Lập
Kiểm Toán Độc Lập
Viet Australia is an independent auditing organization licensed and established in the Socialist Republic of Vietnam.
Connect with us
Ho Chi Minh City
Hà Nội
Should you be required to have an audit by law, or choose to have one, VAAL - audit...
To complete a tax file in the direction favorable to business is not a simple task...
With the current business environment has become more competitive, an accounting...
Tiêu chí mở cửa dịch vụ ăn uống

Tiêu chí mở cửa dịch vụ ăn uống

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM có Quyết định 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Thông tư 14/2021/TT-BXD về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 14/2021/TT-BXD về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Xác định chi phí liên quan đến phòng chống covid-19

Xác định chi phí liên quan đến phòng chống covid-19

Căn cứ Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến các khoản chi phí cho người lao động trong dịch Covid-19.
Chế độ hưu trí với NLĐ tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH

Chế độ hưu trí với NLĐ tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH

Ngày 6/9/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.
Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Căn cứ theo Điều 1, Quyết định 1676/QĐ-BTC được ban hành ngày 01/09/2021, Bộ tài chính phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1
Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021.
BHXH áp dụng cho Người lao động trong mùa dịch Covid-19?

BHXH áp dụng cho Người lao động trong mùa dịch Covid-19?

Khi NLĐ vừa làm vừa nghỉ trong thời gian dịch Covid-19 sẽ có những trường hợp BHXH áp dụng như sau