Usługi

Doradztwo podatkowe

Każdy właściciel firmy doskonale wie, że każda decyzja, którą podejmie, będzie miała bezpośredni wpływ na opodatkowanie, a tym samym będzie miała znaczący wpływ na koszty jego działalności. Dlatego z punktu widzenia biznesmena kwestie podatkowe należą do najbardziej złożonych i ryzykownych problemów, z którymi może się spotkać podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasz zespół Zespół ekspertów podatkowych został starannie wyselekcjonowany spośród najlepszych kandydatów, jakich można było znaleźć na rynku pracy. Przed dołączeniem do Viet Australia nasi eksperci pracowali w kierownictwie wyższego szczebla w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, zatrudniających tysiące pracowników, a wszyscy mają co najmniej 20-letnie doświadczenie w zakresie podatków, księgowości bądź audytu. Wspieramy organizacje i osoby fizyczne w składaniu i płaceniu podatków w ich imieniu, w utrzymywaniu zgodności z aktualną polityką podatkową, we wspieraniu naszych klientów w tworzeniu efektywnych planów podatkowych i uzyskiwaniu maksymalnych zwrotów podatkowych, w identyfikowaniu, kontrolowaniu i zapobieganiu ryzykom podatkowym.

Oto szczegółowy opis tego, co obejmują nasze usługi:

 • Regularne obliczanie i przygotowanie zeznań podatkowych lub w razie potrzeby.
 • Przegląd deklaracji podatkowych przed złożeniem ich do urzędów skarbowych.
 • Sporządzenie dokumentów PIT i CIT w imieniu naszych klientów.
 • Przygotơanie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku i dokumentów wyjaśniających (w razie potrzeby).
 • Doradztwo w zakresie zachęt podatkowych i procedur dotyczących uzyskiwania zachęt podatkowych.
 • Kontakt z urzędem skarbowym oraz z innymi organami w imieniu naszych klientów.
 • Doradztwo w zakresie wpływu kosztów podatkowych na rachunkowość.
 • Doradztwo w zakresie korzyści, strat i ryzyk podatkowych związanych z konkretną decyzją biznesową.
 • Doradztwo i wsparcie przy przygotowaniu raportu cen transferowych.
 • Uzupełnienia dotyczące nowych przepisów podatkowych i innych zasad dotyczących podatków.
 • Doradztwo związane z przepisami regulującymi działalność gospodarczą.
vietaustralia
Wietnamska Australia
Viet Australia Auditing Company jest niezależną organizacją audytorską, licencjonowaną i założoną w 2007 roku w Socjalistycznej Republice Wietnamu.
Podziel się: