News

Almshouse charity project in Ben Tre province

On the 25th of August 2018 our Director General and a few members from Viet Australia’s Board of Management went to Ba Tri district in Ben Tre province so as to inaugurate an almshouse.

This day was the culmination point of a charitable housing project financed by Viet Australia which aimed at offering a house to two poor families that could not even afford the most basic housing in Ba Tri district.

As a gesture of appreciation for the help provided to the local needy people, the Ba Tri Fatherland Front sent us a letter of gratitude for Viet Australia’s donation stating “Viet Australia’s participation has helped those families in overcoming their difficulties, it is a great source of support for them to strive for a better life.”

We invite you to have a glance at the pictures of the inauguration of the almshouse down below.

 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share:
Other Society

Sẻ chia giữa mùa giãn cách

Cùng nhau vượt qua mùa dịch, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn - Thông điệp này đã được công ty Kiểm Toán Việt Úc lan toả với chương trình từ thiện: gửi tặng các phần quà thiết thực đến với những hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn phường 10, quận Phú Nhuận - địa phương nơi trụ sở làm việc của công ty Kiểm Toán Việt Úc vào ngày 11/6/2021.