Viet Australia is an audit firm with Vietnamese and Australian CPAs, recruited among professionals coming from the Big4 such as PWC and Deloitte. We provide high quality professional services tailormade in accordance with your business requirements and reasonable costs.
Currently Viet Australia, thanks to its large number of followers, ranks third after PWC and KPMG among Vietnamese audit firms on LinkedIn.

Connect with us
Vietnam
Australia

Continuous growth and development requires audit to ensure the quality of corporate governance.

This unique type of audit allows you to verify and approve the costs of a construction project.

Completing a tax file in a way that will be favorable to your business and managing tax risks are not simple tasks.

A comprehensive accounting system will allow you to comply with financial reporting requirements.

04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

04 điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 03/5/2021
Những lý do để doanh nghiệp cần phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính

Những lý do để doanh nghiệp cần phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính

Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với một số doanh nghiệp  mà còn là thủ tục góp phần quản lý rủi ro, gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp nói chung. 
Giao Lưu Sinh Viên 2021

Giao Lưu Sinh Viên 2021

Ngày 10/4 vừa qua, công ty Kiểm Toán Việt Úc đã tổ chức buổi giao lưu chia tay các em sinh viên tham gia kỳ thực tập tại công ty trong 4 tháng cao điểm từ tháng 12/2020 đến hết tháng 03/2021. 
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Phản hồi của bạn