Audit services
Audit services
Financial report
Audit services
Audit services
Financial report
Top 40 Doanh Nghiệp
Top 40 Doanh Nghiệp
Happy New Year 2021
Happy New Year 2021
Viet Australia
Viet Australia
Hãy làm quen với chúng tôi!
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Doanh nghiệp của bạn gặp trục trặc?
Viet Australia sẽ tư vấn cho bạn!
Viet Australia
Viet Australia
You expect Audit - You get more
Kiểm Toán Độc Lập
Kiểm Toán Độc Lập

越澳审计公司是独立审计组织于2007年在越南社会主义共和国成立和获得执照.

越澳会计师汇集了越南注册会计师、澳大利亚注册会计师、PWC Deloitte等四大会计师办公室的资深专家.

我们根据营业的需求和成本提供高质量的专业服务.

​​​​​​​目前在越南, 越澳审计的 LinkedIn 网上拥有第三行关注人数,仅次于PWCKPMG.

 

.联络
Ho Chi Minh City
Hà Nội
我们不只提供营业的财政报告审计服务, 还帮助营业改善营业管理系统和检察内部由审计队伍, 行业专家, 税务专业担任, 互助组织收到财政审计的效果费用解法
在提供此服务类型的审计公司之一,越澳审计可以自豪我们是拥有最多客户的集团之一. 我们拥有一强大的建筑师团队. 因为我们有多经验,我们可以用竞争费履行这工作. 同多500个客户和2000个被审计项目, 并优势公司分支和代表办公室, 我们审计很多项目.这审计问题对没有国家资本要素项目是不必须. 虽然, 如果投资者需要独立方明确决算数据, 我们随时准备提供服务.
可以说一切经营决定都影响营业的要缴纳的税务. 虽然税务是一切营业的高复杂及危机问题之一
客户正常考虑收到利益和投资费用. 多时建立和维护会计部门的成本比较除外租用高. 在聘请我们这样的专业单位时,客户将安心遵守性同时保证工作质量. 为顺利, 客户正常选择会计服务附带税务申报服务. 我们有专业会计服务提供部门;
Tiêu chí mở cửa dịch vụ ăn uống

Tiêu chí mở cửa dịch vụ ăn uống

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM có Quyết định 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Thông tư 14/2021/TT-BXD về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 14/2021/TT-BXD về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Xác định chi phí liên quan đến phòng chống covid-19

Xác định chi phí liên quan đến phòng chống covid-19

Căn cứ Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến các khoản chi phí cho người lao động trong dịch Covid-19.
Chế độ hưu trí với NLĐ tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH

Chế độ hưu trí với NLĐ tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH

Ngày 6/9/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.
Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Căn cứ theo Điều 1, Quyết định 1676/QĐ-BTC được ban hành ngày 01/09/2021, Bộ tài chính phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1
Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021.
BHXH áp dụng cho Người lao động trong mùa dịch Covid-19?

BHXH áp dụng cho Người lao động trong mùa dịch Covid-19?

Khi NLĐ vừa làm vừa nghỉ trong thời gian dịch Covid-19 sẽ có những trường hợp BHXH áp dụng như sau