Tuyển dụng

Làm việc với chúng tôi

Kiểm toán dành cho những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn và giỏi phân tích.

Đối mặt với những điều khác biệt, giải phóng khả năng sáng tạo, khám phá những kiến thức mới.

Kế toán – kiểm toán không chỉ là những con số.

Đây là công việc cố định và có mặt trong gần như bất kỳ ngành công nghiệp nào hiện có trên thế giới và bất kỳ loại hình doanh nghiệp mà bạn nghĩ đến, vì các doanh nghiệp hoạt động trong hầu hết lĩnh vực đều cần đến kế toán và kiếm toán.
Tại Việt Úc, với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sẽ tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đem đến cơ hội nghề nghiệp ở khắp Việt Nam, vui lòng xem thông tin dưới đây để biết thêm vị trí tuyển dụng và mô tả công việc của chúng tôi.

STT Việc làm Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
01 Trợ lý kế toán 01 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
02 Trợ lý Ban Giám Đốc 01 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
03 Kiểm toán viên bộ phận kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 05 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
04 Audit Senior 5 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
05 Nhân viên thẩm định giá 02 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
06 Tuyển dụng Sinh viên thực tập 20 Thành phố Hồ Chí Minh 15/09/2023
07 Trợ lý kiểm toán xây dựng cơ bản 07 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
08 Trợ lý kiểm toán 05 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
09 Trưởng nhóm kiểm toán 02 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023
10 Chuyên viên IT 01 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2023