Tuyển dụng

Làm việc với chúng tôi

Kiểm toán dành cho những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn và giỏi phân tích.

Đối mặt với những điều khác biệt, giải phóng khả năng sáng tạo, khám phá những kiến thức mới.

Kế toán – kiểm toán không chỉ là những con số.

Đây là công việc cố định và có mặt trong gần như bất kỳ ngành công nghiệp nào hiện có trên thế giới và bất kỳ loại hình doanh nghiệp mà bạn nghĩ đến, vì các doanh nghiệp hoạt động trong hầu hết lĩnh vực đều cần đến kế toán và kiếm toán.
Tại Việt Úc, với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sẽ tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đem đến cơ hội nghề nghiệp ở khắp Việt Nam, vui lòng xem thông tin dưới đây để biết thêm vị trí tuyển dụng và mô tả công việc của chúng tôi.

STT Việc làm Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
01 Senior Auditor 5 Hồ Chí Minh 31/03/2022
02 Nhân viên thẩm định giá 02 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2022
03 Trợ lý kiểm toán xây dựng cơ bản 07 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2022
04 Trợ lý kiểm toán 05 Ho Chi Minh City 31/03/2022
05 Trưởng nhóm kiểm toán 03 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2022
06 Chuyên viên IT 01 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2022