Dịch vụ

Thẩm định giá

 

Dịch vụ Thẩm định giá tại Viet Australia

Giá trị có thể tồn tại dưới các hình thức khác nhau: tài sản hữu hình hoặc vô hình của một doanh nghiệp, một khoản đầu tư hoặc tài sản trí tuệ. Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, nơi các cơ hội tồn tại ở mọi cấp độ, điều quan trọng là các công ty sẽ có khả năng đánh giá xem các cơ hội / giao dịch này có tăng giá trị hay phá hoại đối với một doanh nghiệp nhất định hay không. Chính vì điều này mà thẩm định là một thành phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch sáp nhập và mua lại, cấu trúc thuế, giải quyết tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp và báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính.

Dich vụ thẩm định giá chúng tôi được cấp phép và thực hiện bởi các Thẩm định viên về giá, bao gồm:

Thẩm Định giá bất động sản, máy móc thiết bị để phục vụ các mục đích
- Trao đổi, mua bán và cho thuê.
- Cầm cố, thế chấp ngân hàng.
- Góp vốn, liên doanh, liên kết.
- Thanh lý tài sản.
- Bảo hiểm.
- Sáp nhập, chia tách Doanh Nghiệp.
- Xử lý tranh chấp.
Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Thẩm định giá doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp.
Các dịch vụ thẩm định giá đặc biệt khác theo yêu cầu cá nhân và yêu cầu của doanh nghiệp
vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: