Dịch vụ

Tư vấn và giải pháp doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn và giải pháp doanh nghiệp

  • Chuẩn đoán, đánh giá hệ thống và quy trình, năng lực kiểm soát nội bộ  nhằm đánh giá có hệ thống về sự hữu hiệu, tính hiệu quả, và tính tuân thủ của các hoạt động.
  • Xem xét và đánh giá cơ cấu tổ chức tài chính, các quy trình/ chính sách tài chính. Đánh giá năng lực quản trị tài chính.
  • Đưa ra những kiến nghị để cải tiến cho doanh nghiệp, bao gồm tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, xác định và thực hiện các cải tiến tiết kiệm chi phí.

Loại hình dịch vụ này đòi hỏi người thực hiện phải dày dặn kinh nghiệm và Kiểm toán Việt Úc có các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm do đã từng cung cấp dịch vụ này. 

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: