Dịch vụ

Kế toán

Khách hàng thường cân nhắc lợi ích thu được so với chi phí bỏ ra. Nhiều khi chi phí xây dựng và duy trì một bộ phận kế toán cao hơn khi đi thuê ngoài. Khi thuê một đơn vị chuyên nghiệp như chúng tôi, khách hàng có được sự yên tâm về tính tuân thủ đồng thời bảo đảm được chất lượng công việc. Để thuận tiện, khách hàng thường chọn dịch vụ kế toán kèm với dịch vụ khai báo thuế. Chúng tôi có một bộ phận riêng cung cấp dịch vụ kế toán:

  • Nhập liệu sổ sách kế toán.
  • Dịch vụ kế toán tổng hợp
  • Dịch vụ kế toán trưởng.
  • Thiết lập hệ thống kế toán hoàn chỉnh.
  • Thiết lập hệ thống kế toán theo IFRS, VAS.
  • Soạn lập và kiểm tra báo cáo tài chính.
  • Kiểm tra, tối ưu hóa hệ thống kế toán, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống kế toán hiện có của công ty.
Chia sẻ: