kiểm toán việt úc
kiểm toán việt úc
test banner 15
test banner 15

越澳审计公司是独立审计组织于2007年在越南社会主义共和国成立和获得执照.

越澳会计师汇集了越南注册会计师、澳大利亚注册会计师、PWC Deloitte等四大会计师办公室的资深专家.

我们根据营业的需求和成本提供高质量的专业服务.

​​​​​​​目前在越南, 越澳审计的 LinkedIn 网上拥有第三行关注人数,仅次于PWCKPMG.

 

.联络
Ho Chi Minh City
Hà Nội
我们不只提供营业的财政报告审计服务, 还帮助营业改善营业管理系统和检察内部由审计队伍, 行业专家, 税务专业担任, 互助组织收到财政审计的效果费用解法
在提供此服务类型的审计公司之一,越澳审计可以自豪我们是拥有最多客户的集团之一. 我们拥有一强大的建筑师团队. 因为我们有多经验,我们可以用竞争费履行这工作. 同多500个客户和2000个被审计项目, 并优势公司分支和代表办公室, 我们审计很多项目.这审计问题对没有国家资本要素项目是不必须. 虽然, 如果投资者需要独立方明确决算数据, 我们随时准备提供服务.
可以说一切经营决定都影响营业的要缴纳的税务. 虽然税务是一切营业的高复杂及危机问题之一
客户正常考虑收到利益和投资费用. 多时建立和维护会计部门的成本比较除外租用高. 在聘请我们这样的专业单位时,客户将安心遵守性同时保证工作质量. 为顺利, 客户正常选择会计服务附带税务申报服务. 我们有专业会计服务提供部门;
Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 15/7/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 

Nghị định 41/2022/NĐ-CP – Sửa quy định về chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%

Nghị định 41/2022/NĐ-CP – Sửa quy định về chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT (giá trị gia tăng) từ 10% xuống 8%.
Nghị Định 38/2022/NĐ-CP – Tăng lương tối thiểu 6% đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị Định 38/2022/NĐ-CP – Tăng lương tối thiểu 6% đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 12/06/2022 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và được ban hành để thay thế cho Nghị định 90/2019/NĐ-CP trước đó.
An Giang 2022 - Chuyến đi nghĩa tình 

An Giang 2022 - Chuyến đi nghĩa tình 

Sau một năm tạm gián đoạn bởi giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngày 27 tháng 05 năm 2022 vừa qua, công ty Kiểm toán Việt Úc đã trở lại với truyền thống tổ chức chương trình từ thiện thường niên vào tháng 05 như một sự chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. 

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022
Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Thông tư 24/2021/TT-NHNN đã sửa đổi một số quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN