Dịch vụ

Đào tạo và tuyển dụng nhân sự
  • Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là nhân tố chính quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu tối quan trọng đó, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực trở thành một cầu nối tin cậy giữa các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực chất lượng cao trên thị trường.

  • Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên ngành và hội thảo

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kế toán – kiểm toán – thuế theo yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có nguyện vọng muốn nâng cao, bổ sung kiến thức cho nhân viên công ty ở các phòng ban. Nội dung các buổi hội thảo, bồi dưỡng kiến thức luôn được cập nhật thường xuyên để có thể bắt kịp với các chính sách, quy định mới về kế toán – kiểm toán – thuế.

Chia sẻ: