Dịch vụ

Văn phòng đại diện

Dịch vụ văn phòng đại diện

Kiểm toán Việt Úc có thể giúp lãnh đạo các văn phòng đại diện vượt qua các nỗi lo về những vấn đề quản trị và tập trung vào hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của văn phòng đại diện thông qua việc cung cấp dịch vụ thuê ngoài tất cả các bộ phận như: kế toán, tiền lương, thuế, IT, marketing… Từ đó, kết quả hoạt động của văn phòng đại diện sẽ được cải thiện đáng kể. 
Những dịch vụ mà Kiểm toán Việt Úc cung cấp cho các văn phòng đại diện bao gồm:

Dịch vụ giấy phép văn phòng đại diện
- Thành lập VPĐD.
- Điều chỉnh Giấy phép.
- Đóng cửa VPĐD.
Dịch vụ Lao Động cho VPĐD
- Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
- Đăng ký lao động, báo cáo tăng giảm lao động.
- Cập nhật và hỗ trợ thông tin pháp luật liên quan đến lao động và tiền lương tại Việt Nam.
Dịch vụ Tiền lương và Bảo Hiểm cho VPĐD
-Tính lương cho nhân viên VPĐD.
- Chi hộ lương cho nhân viên VPĐD.
- Thực hiện thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên VPĐD.
- Tư vấn xây dựng thang bảng lương.
Dịch vụ Khai báo thuế
- Đăng ký MST TNCN cho người lao động.
- Khai thuế TNCN định kỳ tháng/quý.
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Tư vấn và thực hiện thủ tục xin hoàn thuế TNCN.
- Quyết toán thuế đóng cửa VPĐD.
Dịch vụ thuế Nhà Thầu nước ngoài
- Đăng ký MST.
- Tư vấn thuế Nhà thầu.
- Khai thuế và quyết toán thuế Nhà thầu.
Dịch vụ báo cáo hoạt động hàng năm của VPĐD
- Hướng dẫn lập báo cáo theo mẫu quy định.
- Nộp báo cáo, các tài liệu và giải trình khác liên quan cho cơ quan chức năng.
Dịch vụ khác
- Cung cấp nhân viên tạm thời cho VPĐD.
- Đào tạo nhân viên cho VPĐD.
- Hỗ trợ mặt bằng trong thời gian xúc tiến xin giấy phép.
- Tư vấn các vấn đề có liên quan đến VPĐD khác.
vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: