Tin tức

Văn Phòng Đại Diện Có Tư Cách Pháp Nhân Không?

Trong quá trình phát triển kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp đều khát khao mở rộng quy mô kinh doanh của mình một cách nhanh chóng, nhưng điều này thường đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Để tiết kiệm chi phí, lựa chọn phổ biến nhất của đa số doanh nghiệp là thiết lập văn phòng đại diện. Tuy nhiên, một số công ty vẫn chưa hiểu đầy đủ về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện. Vì vậy, liệu văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Văn Phòng Đại Diện Có Tư Cách Pháp Nhân Không

Trong Điều 385 của Bộ luật Dân sự 2015, định nghĩa hợp đồng được miêu tả như một sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Ngoài ra, Điều 85 của Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về vai trò của người đại diện cho pháp nhân, có thể là đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện trong Chương 9 của Bộ luật này.

Từ các quy định trên, ta có thể hiểu rằng văn phòng đại diện không thể tự nhiên có quyền ký kết hợp đồng mà thay vào đó, quyền này sẽ được phát sinh thông qua người đại diện của công ty, sau khi họ được ủy quyền lại cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

Do đó, mặc dù không có tư cách pháp nhân, văn phòng đại diện vẫn có thể ký kết hợp đồng khi được sự ủy quyền từ người đại diện của công ty.

Văn Phòng Đại Diện Có Tư Cách Pháp Nhân Không

Văn Phòng Đại Diện Là Gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ các doanh nghiệp đó.

Thế Nào Là Có Tư Cách Pháp Nhân?

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi thỏa mãn 4 điều kiện sau:

- Được thành lập hợp pháp: Phải được tồn tại dưới một hình thái xác định và phải được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận;

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: Điều này có nghĩa là cấu trúc nội tại bên trong bao gồm các cơ quan lãnh đạo, bộ phận chuyên môn của tổ chức, đảm bảo cho tổ chức có khả năng thực tế để hoạt động và điều hành đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động pháp nhân;

– Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó: Pháp nhân tự chịu trách nhiệm tài sản của mình và trong giới hạn tài sản của mình nghĩa là trả nợ hết tài sản thì thôi, năng lực trách nhiệm pháp nhân gọi là trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp ngoại lệ là các công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn;

– Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán Nam Định - Công ty Kiểm toán Việt Úc

Thế Nào Là Có Tư Cách Pháp Nhân?

Văn Phòng Đại Diện Có Được Ký Hợp Đồng Không?

Trước tiên, Điều 385 của Bộ luật Dân sự 2015 đã định nghĩa hợp đồng là một sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Bên cạnh đó, theo Điều 85 của Bộ luật Dân sự 2015, vai trò của người đại diện cho pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân cần tuân theo quy định về đại diện trong Chương 9 của Bộ luật này.

Dựa trên các quy định trên, có thể suy luận rằng văn phòng đại diện không tự nhiên có quyền ký kết hợp đồng mà thay vào đó, quyền này sẽ được phát sinh thông qua người đại diện của công ty, sau khi họ được ủy quyền lại cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

Vì vậy, mặc dù không có tư cách pháp nhân, văn phòng đại diện vẫn có thể ký kết hợp đồng khi được sự ủy quyền từ người đại diện của công ty.

Văn Phòng Đại Diện Có Được Ký Hợp Đồng Không?

Về thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Điều 72 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định như sau:

Bước 1: Văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thông báo chấm dứt hoạt động.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Thông báo phải đi kèm với các tài liệu như nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và gửi thông tin cho Cơ quan thuế.

Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

Sau đó, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trừ khi có ý kiến từ chối của Cơ quan thuế.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện được tiến hành như thế nào?

Trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Dịch Vụ Kiểm Toán Việt Úc

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Kiểm toán Việt Úc là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp có uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn doanh nghiệp nhằm xây dựng lòng tin và nâng cao giá trị của khách hàng và của các cổ đông.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán Việt Úc

Kiểm toán Việt Úc có các dịch vụ:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ liên quan
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
  • Tư vấn thuế
  • Kế toán
  • Thẩm định giá
  • Tư vấn và giải pháp doanh nghiệp
  • Văn phòng đại diện
  • Văn phòng ảo
  • Đào tạo và tuyển dụng nhân sự

Tại đây có đội ngũ nhân sự hơn 120 người, bao gồm chuyên gia người Âu, các CPA Việt Nam, CPA Úc, đã từng làm việc nhiều năm tại các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Họ hiểu biết về hoạt động kinh tế trong nước, am hiểu các chính sách và thủ tục tham gia thị trường, thông thạo các quy định về thuế, kế toán, kiểm toán, luật và tư vấn rộng khắp Việt Nam.

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ:
Các Tin Tức Dịch Vụ khác

Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Cần Làm Gì Năm 2024

Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Cần Làm Gì để đảm bảo sự phát triển và thành công? Dưới đây là các bước quan trọng cần lưu ý trước khi thành lập doanh nghiệp.

Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2024

Chi phí thành lập doanh nghiệp là khoản lệ phí mà người thành lập doanh nghiệp phải đóng cho Nhà nước và chi phí liên quan đên. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, một vào khoản phí khác mà doanh nghiệp có thể phải chi trả khi thành lập doanh nghiệp.