Tin tức

Việt Úc thuộc nhóm 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày 12/11/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc đã vinh dự thuộc trong 40 doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đối với Kiểm toán viên hành nghề, Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Top 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Úc thuộc danh sách 40 doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 5 - Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận như sau:

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính cấp còn hiệu lực;
  • vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;
  • số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định 84/2016/NĐ-CP;
  • thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Các kiểm toán viên có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Các kiểm toán viên có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
  • Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm điều kiện là đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký;
  • hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
  • Đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính; không thuộc các trường hợp không được xem xét, chấp thuận theo quy định; nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán theo quy định.

Như vậy, với Quyết định về việc chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các công tác Kế toán - Kiểm toán, ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nhân sự công ty Việt Úc

Đội ngũ nhân sự công ty TNHH Kiểm Toán Việt Úc

Chia sẻ:
Các Hoạt Động Công Ty khác

Giao Lưu Sinh Viên 2021

Ngày 10/4 vừa qua, công ty Kiểm Toán Việt Úc đã tổ chức buổi giao lưu chia tay các em sinh viên tham gia kỳ thực tập sinh viên năm 2021 tại công ty trong 4 tháng cao điểm từ tháng 12/2020 đến hết tháng 03/2021. 

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng cùng kiểm toán Việt Úc

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”

Tiệc Tất Niên 2020 công ty Kiểm Toán Việt Úc

Hoà trong không khí cuối năm đầy nhộn nhịp, Kiểm toán Việt Úc đã tổ chức chương trình Tiệc Tất Niên 2020 với sự hiện diện của Ban Giám Đốc, tập thể nhân viên công ty cũng như những vị khách quý đã đồng hành cùng Kiểm toán Việt Úc trong suốt thời gian qua. 

Mừng lễ Giáng Sinh Tại công ty Việt Úc

Công Ty Kiểm toán Việt Úc đã tổ chức thành công sự kiện mừng Giáng sinh tại văn phòng công ty