Tin tức

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày 15/7/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 
 

1) Báo cáo định kỳ mới ban hành:

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử).

2) Báo cáo định kỳ thay thế:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay báo cáo đối với biên lai giấy
- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước thay thế bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế
- Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử thay thế bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

3) Báo cáo định kỳ bãi bỏ:

+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn
+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử
+ Bảng kê thanh toán biên lai


Quyết định 1421/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.
 

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: