Tin tức

Hướng dẫn cách xác định dự toán xây dựng công trình

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021.

Theo đó, cách xác định dự toán xây dựng công trình (các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP) được hướng dẫn như sau:

- Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD

- Phương pháp xác định dự toán công trình được hướng dẫn tại Mục 1, Phụ lục II kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BXD.

- Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình gồm:

  • Chi phí xây dựng;
  • Chi phí thiết bị;
  • Chi phí quản lý dự án;
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Chi phí khác;
  • Chi phí dự phòng.
 

 

Chia sẻ:
Các Tin Tức khác

Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó, có quy định ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Bổ sung 07 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch

Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020.

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?