Tin tức

Hướng dẫn áp dụng định mức khấu hao cọc ván thép

Câu hỏi:

“Theo định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng, công tác thi công cọc chỉ hướng dẫn cách tính hao phí vật liệu cho công tác đóng cọc ván thép mà không đề cập đến hao phí cho công tác ép cọc nên chúng tôi đã sử  dụng định mức hao phí của công tác đóng cọc cho công tác ép cọc.

Kính đề nghị Bộ Xây dựng cho biết công tác ép cọc ván thép có được tính khấu hao vật liệu hay không? Và việc vận dụng định mức hao phí của công tác đóng cọc cho công tác ép cọc có đúng không?”


Trả lời của Cục kinh tế xây dựng:

“Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thôngtư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng. Trong đó, Điểm 10, phần hướng dẫn áp dụng định mức tại Chương III: công tácthi công cọc, có quy định hao phí cọc cừ Larsen nhổ lên và sử dụng nhiều lần đối với công tác đóng, ép cừ ván thép (cừ Larsen). Theo đó:

- Hao hụt vật liệu cọc cho một lần đóng, nhổ cọc với thời gian cọc nằm trong công trình dưới 1 tháng được tính cho cả 2 công tác đóng và ép cọc;

- Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũi cọc chỉ được tính cho công tác đóng cọc.”

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Chia sẻ:
Các Tin Tức khác

Quốc hội thông qua nghị quyết Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2022, hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Mức phạt với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Từ 01/01/2022, khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi kê khai khống vốn điều lệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).