Tin tức

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

1. ROI - Lợi tức đầu tư
2. Tiết kiệm chi phí xây dựng (Phục hồi và Tránh)
3. Kiểm soát và Giảm thiểu Rủi ro Dự án

Mục tiêu

Mục tiêu trong mỗi giao dịch của Khách hàng là giám sát và kiểm soát hiệu quả chi phí xây dựng. Điều này bao gồm thiết lập và thực hiện các thủ tục để bảo vệ và giảm thiểu rủi ro của chủ sở hữu, giảm / loại bỏ chi tiêu tùy ý của nhà thầu, kiểm soát các khoản phụ cấp, chi tiêu dự phòng, chi phí không cho phép trong các Đơn đặt hàng thay đổi, v.v. Hỗ trợ chương trình Khách hàng và bảo vệ lợi ích của dự án đối với thư và tinh thần của hợp đồng.

Kiểm toán Việt Úc sẽ làm việc chung với nhóm của bạn trong dự án này và chỉ cung cấp hỗ trợ cần thiết và hiệu quả cần thiết từ khi bắt đầu dự án thông qua kết thúc bằng cách:

 • Xác định các khu vực có nguy cơ gia tăng liên quan đến dự án xây dựng của bạn
 • Xác minh tính chính xác của các hóa đơn hoặc khoản phí và việc tuân thủ hợp đồng
 • Đánh giá xem quỹ có đang được sử dụng theo cách mà ban lãnh đạo và tất cả các cấp lãnh đạo dự kiến hay không
 • Báo cáo khả năng tiết kiệm chi phí và / tránh chi phí và / hoặc khả năng thu hồi
 • Xác định các lĩnh vực để có cơ hội cải tiến quy trình / loại bỏ sự kém hiệu quả
 • Theo dõi và giải quyết các vấn đề còn tồn tại / đã xác định và báo cáo trạng thái để có hành động khắc phục nếu cần
 • Hỗ trợ dự án hiệu quả kết thúc chương trình một cách kịp thời

Quản lý và phân tích tài chính

 • Dịch vụ kiểm toán
 • Khôi phục chi phí
 • Trung hòa hóa các chiến lược leo thang chi phí của nhà thầu
 • Giảm chi phí bằng cách tái định hướng chương trình dự án
 • Sử dụng quy trình và hệ thống cung cấp "Kết quả dự án có thể đoán trước" cho Chủ sở hữu

Xây dựng sự tín nhiệm trong ngành

Các mối quan hệ được xây dựng dựa trên Niềm tin, Tình bạn và Sự tín nhiệm trong ngành.

Làm thế nào để một tổ chức có một dự án xây dựng quan trọng được hưởng lợi từ việc kiểm toán xây dựng?

Kiểm toán xây dựng có thể giúp hiệu quả của dự án bằng cách thiết lập giám sát. Có sự tham gia của một kiểm toán viên xây dựng có kinh nghiệm trong giai đoạn hợp đồng thường giúp tăng tiết kiệm thông qua việc tránh chi phí. Việc tham gia sớm mang lại nhiều khoản tiết kiệm hơn so với kiểm toán độc lập, khép kín. Đưa chuyên gia đánh giá vào trong giai đoạn hợp đồng cũng sẽ giúp bạn xác định rằng rủi ro và quyền lợi của bạn theo hợp đồng đang được bảo vệ. Nhiều tổ chức có thể không có các chuyên gia có kinh nghiệm trong nội bộ, những người có chuyên môn về xây dựng để chủ trì một cuộc đánh giá. Với kiểm toán xây dựng, bạn xem xét các điều khoản hợp đồng, xác định các khoản phụ phí, đề xuất cách quản lý rủi ro tốt hơn và kiểm tra các thủ tục kiểm soát của mình để đảm bảo chúng hoạt động bình thường. Các cuộc kiểm toán này giữ cho tất cả các bên trung thực

Quy trình này không chỉ mang lại lợi ích cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Công ty xây dựng cũng thường được hưởng lợi từ cuộc kiểm toán. Kiểm toán xây dựng đảm bảo với bạn rằng phần tài chính của dự án đang được quản lý và giám sát tốt, điều này giúp củng cố mối quan hệ giữa chủ sở hữu doanh nghiệp và công ty xây dựng. Khi bạn thực hiện kiểm toán, chi phí được xác minh và cơ cấu chi phí được xem xét. Điều này có thể rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành, thời gian từ khi dự án được hoàn thành về cơ bản cho đến khi nhà thầu nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Thời gian kết thúc ngắn hơn giúp bạn và nhà thầu tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Một dự án được quản lý và kiểm soát tốt.

Làm thế nào các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể xác định xem một cuộc kiểm toán xây dựng có phù hợp với tổ chức của họ hay không?

Bạn cần xem quy mô và thời hạn của dự án, cũng như loại hợp đồng. Có rủi ro lớn hơn, nhưng cũng có cơ hội tiết kiệm lớn hơn, trong hợp đồng dựa trên chi phí. Kiểm toán xây dựng được đề xuất cho các dự án có ít hơn ba nhà thầu, lệ phí thấp hoặc lệ phí dựa trên tỷ lệ phần trăm của chi phí. Các chỉ số khác bao gồm các dự án vượt quá ngân sách, thay đổi đơn đặt hàng vượt quá 10 phần trăm, không đối chiếu chi phí công việc với hóa đơn, công việc tự thực hiện, điều khoản tiết kiệm được chia sẻ và các khoản dự phòng và / hoặc phụ cấp lớn. Kiểm toán cũng được đề xuất cho các dự án có cấu hình cao hoặc rủi ro cao. Bạn cũng nên xem lại kết quả của các cuộc kiểm toán trước đó. Một điều quan trọng khác là kinh nghiệm của chủ sở hữu đối với các dự án xây dựng. Nếu chủ sở hữu chỉ xây dựng một cái gì đó 10 năm một lần, mức độ kinh nghiệm của họ không cao. Bạn cũng nên xem xét kinh nghiệm của bạn với nhà thầu. Nếu bạn không có, đó thường là một dự án có rủi ro cao. Sử dụng cùng một nhà thầu trong năm hoặc sáu năm cũng có thể làm tăng rủi ro của bạn. Ai biết cách vượt qua kiểm soát nội bộ của bạn tốt hơn ai đó mà bạn đã làm việc cùng trong nhiều năm? Có rất nhiều yếu tố giúp bạn có được một hồ sơ rủi ro chính xác.

Tại sao bạn cần tham gia một kiểm toán viên?

Mặc dù người quản lý xây dựng và đại diện của chủ sở hữu thường xem xét các khía cạnh tài chính của dự án, nhưng vai trò của họ khác với vai trò của một kiểm toán viên. Xem xét vai trò của người quản lý xây dựng. Người đó tập trung vào dự án, tiến độ, nhà thầu và biện pháp thi công.

Người đó cũng tập trung vào tài chính nhưng theo quan điểm của nhà thầu. Nếu có sự tham gia của đại diện chủ sở hữu, người này có xu hướng tập trung vào việc quản lý các nguồn lực xây dựng, tư vấn cho chủ sở hữu về các phương pháp và quy trình xây dựng cũng như đảm bảo tuân thủ kế hoạch và lịch trình của kiến trúc sư. Người đó cũng xem xét yêu cầu thanh toán của nhà thầu để xác định xem nó có hợp lý hay không. Những gì kiểm toán viên mang lại là tập trung vào việc tăng cường kiểm soát tài chính trong quá trình. Người đó kiểm tra các giao dịch tài chính để đảm bảo tuân thủ các hợp đồng và làm việc với đại diện của chủ sở hữu để quản lý toàn bộ quy trình. Kiểm toán viên xem xét cơ cấu chi phí dự án, bao gồm chi phí nhà thầu phụ, chi phí đặt hàng, mối quan hệ giữa các nhà thầu và việc tuân thủ hợp đồng.

Một công ty có thể thu lợi bằng cách kiểm toán các dự án xây dựng trước đây không?

Quay lại để cố gắng thu hồi tiền có thể khó thực hiện khi đã được thanh toán hết. Nếu bạn có thể kiểm tra trước khi mất đòn bẩy đó, thì khả năng thu hồi của bạn sẽ lớn hơn nhiều. Bạn cũng có thể quay lại và xem xét các thủ tục và kiểm soát nội bộ cho một dự án. Điều đó có thể giúp củng cố quy trình và bộ phận xây dựng của bạn cho các dự án sắp tới.

Đánh giá phân tách chi phí có tác dụng ở đâu?

Trong quá trình kiểm tra xây dựng, bạn đang xem xét cấu trúc chi phí cơ bản của dự án. Nếu bạn biết mình sẽ thực hiện nghiên cứu phân tách chi phí khi kết thúc dự án, bạn chắc chắn có thể có được sự hợp lực và tối đa hóa ROI bằng cách yêu cầu nhóm kiểm toán thực hiện công việc phân tách chi phí cùng một lúc.
ROI điển hình / trung bình trong một cuộc kiểm toán xây dựng là 1-3% chi phí của dự án. Kiểm toán Việt Úc sẽ xem xét chi phí và rủi ro dự án của bạn có thể mang lại một số lợi ích định tính và hữu hình, bao gồm:

 • Tránh chi phí-thu hồi các khoản phụ phí
 • Giảm chi phí vốn - Chủ đầu tư mua hàng với số lượng lớn, nhận chiết khấu, giảm giá của nhà thầu, v.v.
 • Giảm rủi ro dự án - Kiểm soát Quyền Kiểm toán, Xem xét và Bảo quản Tài liệu Chi phí của Chủ sở hữu
 • Ít vấn đề và tranh chấp mở hơn
 • Kiểm soát và báo cáo tài chính mạnh mẽ hơn
 • Trách nhiệm giải trình, củng cố tích cực-tiêu cực
 • Giao tiếp nâng cao và phân phối dự án
 • Các chính sách và thủ tục chặt chẽ hơn trong việc mua sắm, sử dụng các khoản dự phòng / trợ cấp, v.v.
 • Cải thiện ngôn ngữ hợp đồng
 • Tuân thủ quy định tốt hơn

Kiểm toán xây dựng là gì?

Chức năng chính của kiểm toán viên xây dựng là cung cấp một hệ thống và độc lập kiểm tra dữ liệu, hồ sơ, hoạt động và hiệu suất của một dự án xây dựng cho một mục đích đã nêu.

Đối với kiểm toán xây dựng, điều này có nghĩa là:

 • Xem xét hợp đồng để giảm thiểu rủi ro và quản lý
 • Tuân thủ thiết kế và / hoặc hợp đồng xây dựng
 • Tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán, chi phí, thiết bị, v.v.
 • Độ chính xác của các tính toán cho giá trị, bảo hiểm, gánh nặng lao động, chi phí, v.v.

Lợi ích của kiểm toán xây dựng bao gồm:

 • Giảm chi phí cho chủ sở hữu
 • Nắm bắt và thu hồi các hóa đơn thừa / thiếu
 • Phát hiện hành vi gian lận
 • Tăng độ chính xác và hiệu quả cho các dự án trong tương lai
 • Tài liệu bài học rút ra khi kết thúc
 • Kiểm toán nên được coi là một công cụ chứ không phải một vũ khí.
   
vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: