Viet Australia is an audit firm with Vietnamese and Australian CPAs, recruited among professionals coming from the Big4 such as PWC and Deloitte. We provide high quality professional services tailormade in accordance with your business requirements and reasonable costs.
Currently Viet Australia, thanks to its large number of followers, ranks third after PWC and KPMG among Vietnamese audit firms on LinkedIn.

Connect with us
Vietnam
Australia

Continuous growth and development requires audit to ensure the quality of corporate governance.

This unique type of audit allows you to verify and approve the costs of a construction project.

Completing a tax file in a way that will be favorable to your business and managing tax risks are not simple tasks.

A comprehensive accounting system will allow you to comply with financial reporting requirements.

Những lý do để doanh nghiệp cần phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính

Những lý do để doanh nghiệp cần phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính

Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với một số doanh nghiệp  mà còn là thủ tục góp phần quản lý rủi ro, gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp nói chung. 
Giao Lưu Sinh Viên 2021

Giao Lưu Sinh Viên 2021

Ngày 10/4 vừa qua, công ty Kiểm Toán Việt Úc đã tổ chức buổi giao lưu chia tay các em sinh viên tham gia kỳ thực tập tại công ty trong 4 tháng cao điểm từ tháng 12/2020 đến hết tháng 03/2021. 
Vai trò của Kiểm Soát - Kiểm Toán nội bộ

Vai trò của Kiểm Soát - Kiểm Toán nội bộ

Nâng cao năng lực quản trị công ty, đánh giá và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp sẽ được kiểm soát tốt qua bộ phận kiểm toán nội bộ.
Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ kế toán hiệu quả

Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ kế toán hiệu quả

Các bước lập Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán một cách hiệu quả
Mức phạt tiền 18 lỗi về chứng từ kế toán năm 2021

Mức phạt tiền 18 lỗi về chứng từ kế toán năm 2021

Mức phạt tiền 18 lỗi về chứng từ trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân, tổ chức được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:
Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh và con dấu đối với thành phố Thủ Đức

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh và con dấu đối với thành phố Thủ Đức

Thay đổi giấy phép kinh doanh và con dấu theo công văn số 333/CTTPHCM-TTHT